Nr: 110 din: 27 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I E
Nr. 110 din 27.03.2020
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară