Nr: 1 din: 04 Ianuarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privindutilizareadefinitivădin excedentulbugetuluilocal,
sursaA, a deficitului secţiuniidedezvoltareși/saufuncționare