DISPOZIŢIE

Nr. 163 din 08.05.2023

privind stabilire drepturi salariale d-nei Năsturaș Dumitra Teodora  avand funcția contractuală de Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, în cadrul compartimentului SVSU din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, judetul Bacău