DISPOZIŢIE

Nr. 157 din 08.05.2023

privind stabilirea drepturilor salariale d-lui Buzdug Nicolaie avand funcția contractuală de muncitor necalificat, în cadrul Compartimentului secretariat, admnistrativ și deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, judetul Bacău