DISPOZIŢIE Nr. 155 din 08.05.2023 privind stabilirea drepturilor salariale d-lui Mocanu Vasile avănd functia contractuală de casier în compartimentul financiar – contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colonesti, judeţul Bacău