DISPOZIŢIE Nr. 154 din 08.05.2023 privind stabilire drepturi salariale d-nei Merlan Maricela Rodica  avand functia contractuală, referent, grad profesional I, studii medii, gradatia 1, din cadrul Compartimentului cultură din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonesti, județul Bacău