DISPOZIŢIE Nr. 152 din 08.05.2023 privind stabilire drepturi salariale d-lui Barna Ioan avand funcția contractuală de execuție, consilier, gr.I, A,  în aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, judetul Bacău