DISPOZIŢIE Nr. 151 din 08.05.2023 privind stabilire drepturi salariale d-nei Adragăi Lăcrămioara avand funcția publică de referent, grad profesional principal, clasa III, în cadrul Compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, judetul Bacău