D I S P O Z I Ţ I E Nr. 51 din 07.02.2023 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordinară