D I S P O Z I Ţ I E Nr. 43 din 01.02.2023 privind stabilirea indemnizatiei și a salarizării personalului din cadrul UAT al comunei Colonești, județul Bacău care fac parte din echipa de implementare a proiectelor în  cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României