D I S P O Z I Ţ I E Nr. 4 din 06.01.2023 privind constituirea echipei de implementare a proiectului: „Achiziție microbuze nepoluante în comuna Răchitoasa și comuna Colonești județul Bacău ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local, Investiția I.1.1- Înoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicole nepoluante) , Investiția I 1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice