D I S P O Z I Ţ I E

Nr. 351 din 06.10.2022

privind  desemnarea reprezentantului Primarului comunei Colonești, județul Bacău in Consiliul de Administratie, care sa facă parte și din grupul de actiune antibullyng al Scolii Gimnaziale ,,Smaranda Apostoleanu”, Colonești, județul Bacău
 

Primarul comunei Colonești, judeţul Bacău;