D I S P O Z I Ţ I E Nr. 27 din 30.01.2023 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție avand ca obiect ,,Achiziție microbuze electrice in comuna Răchitoasa și comuna Colonești, județul Bacău”