D I S P O Z I Ţ I E Nr. 26 din 26.01.2023 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară