D I S P O Z I Ţ I E Nr. 242 din 31.07.2023 privind stabilirea indemnizatiei și a salarizării pentru luna iulie 2023 pentru personalul din cadrul UAT al comunei Colonești, județul Bacău care face parte din echipa de implementare a proiectelor în  cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României