D I S P O Z I Ţ I E

Nr. 213 din 39.06.2023

privind stabilirea indemnizatiei și a salarizării pentru luna mai 2023 pentru personalul din cadrul UAT al comunei Colonești, județul Bacău care face parte din echipa de implementare a proiectelor în  cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României