D I S P O Z I Ţ I E Nr. 206 din 29.06.2023 privind constituirea comisiei pentru constatarea și stabilirea autodemolarii locuinței și anexei alate în proprietatea d-lui Vizitiu Anton din comuna Colonești, județul Bacău