D I S P O Z I Ţ I E Nr. 203 din 15.06.2023 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2023 în comuna Colonești, județul Bacău