D I S P O Z I Ţ I E Nr. 196 din 06.05.2023  privind constituirea comisiei pentru organizare și desfasurarea Zilei Comunei, Colonești, județul Bacău, care va avea loc în data de 29 iunie 2023, de ziua,,Sfinților Apostoli Petru și Pavel”