D I S P O Z I Ţ I E Nr. 195 din 31.05.2023 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinație farmacie din proprietatea publică a comunei Colonești, județul Bacău