D I S P O Z I Ţ I E

Nr. 172 din 22.05.2023

privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară