D I S P O Z I Ţ I E Nr. 172 din 22.05.2023 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară