D I S P O Z I Ţ I E Nr. 148 din 08.05.2023 privind stabilire drepturi salarizare d-lui Cristea Florin avand funcția publică de consilier, grad profesional principal, clasa I, în cadrul compartimentului de protecție socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, judetul Bacău