D I S P O Z I Ţ I E Nr. 146 din 08.05.2023 privind stabilire dreptruri salariale d-nei Diaconu Iuliana Melania avand funcția publică de consilier, grad profesional superior, clasa I, în cadrul compartimentului financiar – contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, judetul Bacău