D I S P O Z I Ţ I E Nr. 145 din 08.05.2023 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei