D I S P O Z I Ţ I E Nr. 142 din 08.05.2022 privind stabilire drepturi salariale d-lui Brandiu Ionel avand funcția publică de conducere – Secretar general al comunei Colonești, judetul Bacău