D I S P O Z I Ţ I E Nr. 141 din 08.05.2023 privind stabilirea indemnizatiei d-lui Condurache Dănuț avănd funcția de viceprimar al comunei Colonești, judetul Bacău