D I S P O Z I Ţ I E Nr. 140 din 08.05.2023 privind stabilirea indemnizatiei d-lui Mîrzac Iancu Valentin avănd funcția de primar al comunei Colonești, judetul Bacău