D I S P O Z I Ţ I A Nr. 216 din 30.06.2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Condurache Dănuț viceprimar  al comunei Colonești, judetul Bacău