D I S P O Z I Ţ I A Nr. 215 din 30.06.2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Mîrzac Iancu Valentin primar al comunei Colonești, judetul Bacău