D  I  S  P  O Z  I  T  I  A

Nr. 158 din 08.02.2023

privind stabilirea drepturi salariale d-lui Hărăbor Iulian avănd funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional asistent – pilițist local, în Compartimentul Poliție locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Colonești, judetul Bacău