Din punct de vedere istoric denumirea de Colonești vine de la cuvântul “colon” – cal sălbatic și din acest cuvânt ar fi derivat denumirea localității. Acești cai erau crescuți pe valea Zeletinului, pârâu ce străbate teritoriul comunei și folosiți de ilustrul domnitor al Moldovei Ștefan cel Mare (1457-1504) în luptele cu vrăjmașii.

O altă idee ne spune că denumirea de Colonești ar deriva din cuvântul “coloniști” oameni ce au fost aduși pe moșia boierilor Gheorghe și Smaranda Apostoleanu. Acest fapt a determinat ca populaţia localității să se împartă în țărani răzeși, împroprietăriți încă din timpul lui Ștefan cel Mare. Enumerăm sătenii din părţile denumite Valea lui Matei și Zăpodia, cei care folosesc ca unitate de măsura a pământului fălcia și stânjenul, – Matei fiind hatman în oastea cea mare în bătălia de la Vaslui 1475 de la Podul Înalt. Ceilalți sunt veniți cu mult mai târziu, aduși de administrația boierească la muncă pe moșie, ulterior fiind și ei împroprietăriți cu pământ din moșia boierului Apostoleanu cu suprafețe cuprinse între 0.50 – 3 ha.

Comuna se află într-o zonă deluroasă cu pitorescul ei.

Obiective istorice cum ar fi:

– Biserica “Sf. Dumitru” construită prin anul 1809 de boierul Vasile Vidrașcu,

– Biserica “Sf. Neculai” construită în anii 1673,

– Școala cu clasele I-IV Colonești, construită în anul 1902.

Aceste obiective istorice, care datorită vechimii sunt de referință, întrucât reprezintă istoria comunității și sunt o emblemă a comunei iar administrația locală împreună cu locuitorii, cu toată lipsa de fonduri încearcă să le mențină într-o stare de conservare cât mai bună.

Prin grija administrației locale și la propunerile locuitorilor din satul Colonești, a fost realizat un frumos monument istoric și o frumoasă troiță, închinate celor peste 250 de eroi locali căzuți la datorie în cele două războaie mondiale.