Dispoziție

Nr: 246 din: 12 Iulie 2022
privind constituirea comisiei pentru predarea cabietuluistomatologic din cadrul dispensarului uman Centru Comunitar Integrat comuna Colonesti, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 244 din: 13 Iulie 2022
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 220 din: 27 Iunie 2022
privind modificarea și completarea Comitetului Local de Coordonare in cadrul Proiectului ,,Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii in cazul copiilor celor mai vulnerabili din Romania” în comuna Colonesti, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 212 din: 15 Iunie 2022
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 211 din: 10 Iunie 2022
privind desemnarea d-lui Cristea Florin consilier principal în cadrul Compartimentului de protectie socială responsabil cu declarațiile de avere si declaratiile de interese ale angajaților UAT Colonești, județul Bacău, consilierilor locali, primar și viceprimar prin intermediul platformei online de declarare a averii si a intereselor, denumita in continuare e-DAI gestionata de Agentia Națională de Integritate

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 210 din: 06 Iunie 2022
privind constituirea comisiei pentru buna organizare și desfășurare Zilei Comunei Colonești, județul Bacău din data de 29.06.2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 187 din: 24 Mai 2022
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordina

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 185 din: 16 Mai 2022
privind constituirea comisiei pentru realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Modernizare targ tradițional zonal Colonesti, comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 185 din: 24 Mai 2022
privind constituirea comisiei pentru realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Modernizare targ tradițional zonal Colonesti, comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 184 din: 16 Mai 2022
privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 22
Rezultate 217
1 2 3 22