Primăria Colonești este autoritatea deliberativă prin care comuna își exercită principiile autonomiei locale, descentralizarea serviciilor publice, eligibilității, legalității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit, drepturile și capacitatea efectivă de a soluționa și gestiona în numele și în interesul colectivității locale, în condițiile legii, alături de primar.

Autonomia locală este numai administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege, privind organizarea, funcționarea, competențele și atribuțiile, precum și gestionarea resurselor care potrivit legii, aparţin comunei.